ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಆಹಾರಗಳು - ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ

ಪರಿವಿಡಿಗಳು:

ಪರಿಚಯ

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಟಾಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಪ್ರೊಟೀನ್ನ ಗುರುತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Kannada: ಪರಿವಿಡಿಗಳು - Vitamin K ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಿವಿಡಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೊಂದಿಗೆ ಆವರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರಿವಿಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ.

ಹೆಲ್ಥ್ ಆನ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಿಡಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ.

ಪರಿವಿಡಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಮಾತ್ರೆ ಆನ್ಟಿಆಕ್ಸೀಡಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೃದಯ ಹೇಗಲಾದ ಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿವಿಡಿಗಳ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ದಮನ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ದಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಚಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಿಯನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಪರಿವಿಡಿಗಳು ಕೃತ್ರಿಮ ಚೂರುಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಪರಿವಿಡಿಗಳ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಪಕರಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ನೆಗುವು ವಿಧಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ.

ಸಣ್ಣ ಮೊನೆಯಿಂದ ಪರಿವಿಡಿಗಳ ಮೊಲದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ವಿಭಿನ್ನ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಜುಗುಪ್ಸೆಯಾಗಬಹುದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸೇವಿಸುವ ಪರಿವಿಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆಯವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಯುಕ್ತಿಯ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿವಿಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತ್ರಿಶ್ಸುತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರುವ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿವಿಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀಡಲಾಗದ ಕೆಲವು ದಿಗುವುಗಳ ಅನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಪರಿವಿಡಿಗಳು:

ಸೌರುಬಿಲಗಳು

ಮೊಗದ ಚೀಲ, ಪರ್ಪರಾಗಳು, ಕೆಲವು ಚಹಾಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸೌರುಬಿಲಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೂವುಗಳ, ತರಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಬಿದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಿಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸೌರುಬಿಲಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಸಾಧಾರಿಗೆ ಮೀತಿಗೆ ತರುವುದು.

ಸೌರುಬಿಲಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಿಡಗಳ ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಚೇತನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜನನದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ. ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಹಗಲುಗಲಿ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಆಹಾರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೀರಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಬೇ ಪಲ್ಯ, ಶೈಂಗೊಳೆ, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಬ್ರೊಕ್ಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆಗಾರಿಗಳು.

ಸೌರುಬಿಲಗಳು

ತಾಲುಗಳು

ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ತರಹದ ತಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಗೆ ತಾಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ತಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಟವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ಅಕ್ಸಿಜನ್ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ದ್ರಾವ್ಯ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ತಾಲುಗಳಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಾಮಿನ್ ದ್ರಾವ್ಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಗುಲುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಆವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತು ದೇಹದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಷ್ಟೂ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಆಹಾರ ಹಾಲು, ಸಲಾಡಿ, ಆಪೂಸ್, ಬೀಟ್ಸ್, ಪಾಲಕ್ ಪತ್ರ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬ್ರೊಕ್ಕೋಲಿ, ಮೊಳಗು ಪಲ್ಯ, ಗೋಂಕುರ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಆಹಾರದ ಆಚರಣೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಾಲುಗಳು

ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳು

ಮೆಂತೆ, ಕೆಂಪು ಪಾಲಕ್, ಕೆಂಪು ಆಮತುಳಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಗಿದೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಪತ್ರಗಳು ಕಾಯಿ ಸಾಗಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಂಪೋಜಿಯಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗತ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೂಲ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಆಯಾಸಕರ ತುರ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • ಸೊಪ್ಪಿನ ಪತ್ರಗಳು (ಪಾಲಕ್)
 • ಮೆಂತ್ಯ ಪತ್ರಗಳು (ಮೆಂಥ್ಯ)
 • ಮೊರಸಂಬಿ ಪತ್ರಗಳು (ಮುಳ್ಳಂಬಿ)
 • ಅಂಥೆ ಪತ್ರಗಳು (ಅಂಥೆ)
ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳು

ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳು

ಆಲದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಆಪಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೊರ್ಗಂಡ ಬೀಜಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಸಂಕ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ.

ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳು ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಲೆನ್‌ಲೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕ್ಯಾರೋಟೀನಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆಂಟಿಆಕಿಸಿಡಂಥವು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒಟ್ಟು ಆಂಟಿಆಕಿಸಿಡಂ ಸೇರಿಸುವುದು, ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂದಿಸುವುದು.

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಲೆನ್‌ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಪದಾರ್ಥದ ಆಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

 • ಕೇಲ್
 • ಸ್ಪಿನಾಚ್
 • ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
 • ಬೀಟ್ರೂಟ್
 • ಮೊಳ್ಳೆಯ ಕಾಳು

ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳು

ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು

ಸೂರನ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಿ ಸಮೇತವಾದ ಅನೇಕ ತರಹದ ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉಷ್ಣಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗ್ರಹಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಸರ್ಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೆಂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕಣಿ ಎಂಬ ಕೆರಟೆಸ್ಟೆರಾಲ್ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ರಸಾಯನ ಪದಾರ್ಥ ಅನೇಕ ಉತ್ಪಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಡುಬೆಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ನೇರಕಟ್ಟುಪಾಲಾಗಿ, ಗ್ಲೂಟೆನ್, ಅಸ್ಪರಾಗಸ್, ಸೋರೆಬಿ, ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪುಷ್ಟಿ ತುಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವೆ.

ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು

ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು

ಮಂಗೋ, ಗುಲಾಬಿ ಹಣ್ಣು, ಚೀಕು, ಆಂಗೂರ ಮತ್ತು ಮೊಸರುಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹುಣ್ಣು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು, ಸಾಸುವ ಹಣ್ಣು, ಬೆಣ್ಣೆಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳು.

ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆಂದೋಳನ ಅಂಶ. ಈ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯ ನೇರವಾದ ಕೂಡಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೋಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಟ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾರೆಟೀನಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮೂಲಕ ಹಗ್ಗದ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗ್ಲೇಯರ ದವಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅನುವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳು:

 • ಪಾಲಕ್
 • ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
 • ಗೋಡೆ ಹಣ್ಣು
 • ಮಿಡುಗುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು
 • ಹಗ್ಗದಕಾಯಿ

ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು

Key Takeaways

 • ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರುಬಿಲಗಳು, ತಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
 • ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಇದೆ.
 • ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಗಳು.

FAQ

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಅದುಮಿತ್ಯವಾದಾಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ?

ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೇಮಿ ವೃದ್ಧಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ತೆರನಾದ ಅಣಕುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಮೊಗದ ಚೀಲ, ತಾಲುಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಪತ್ರಗಳು, ತ್ರಾಣಿ ಹಾಗು ಬೀಜಗಳು, ಕುಂಡುಬಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.

vitamin k foods in kannada

Leave a Comment